ประกาศผล Exteen's got Photographer!!

posted on 05 Aug 2009 18:18 by ex-gota

 

ในที่สุดก็สิ้นสุดการโหวต Exteen's got Photographer!!

และได้ผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

 

ได้ผลตามนี้เลยครับ

 

 เปอร์เซ็นต์ไม่ต้องสนใจนะครับ ดูที่ผล Vote พอครับ

 

 1 http://nurse-kawaii.exteen.com[ 3% (16 votes) ]
2 http://petit-ou.exteen.com[ 4% (18 votes) ]
3 http://farsaiex.exteen.com[ 4% (22 votes) ]
4 http://pimkung-sbi.exteen.com[ 2% (10 votes) ]
5 http://minihouse.exteen.com[ 3% (13 votes) ]
6 http://rico.exteen.com[ 2% (11 votes) ]
7 http://sage0-0nu.exteen.com[ 5% (23 votes) ]
8 http://cherried.exteen.com[ 2% (9 votes) ]
9 http://bipolardisorder.exteen.com[ 4% (18 votes) ]
10 http://nameki.exteen.com[ 3% (14 votes) ]
11 http://sabishi.exteen.com[ 5% (27 votes) ]
12 http://archmania.exteen.com[ 4% (21 votes) ]
13 http://llrhizopusll.exteen.com[ 4% (18 votes) ]
14 http://sakuraiiz.exteen.com[ 5% (25 votes) ]
15 http://moomleklek.exteen.com[ 4% (18 votes) ]
16 http://hotelier-mango-tango.exteen.com[ 4% (20 votes) ]
17 http://imping.exteen.com[ 6% (29 votes) ]
18 http://amber.exteen.com[ 3% (15 votes) ]
19 http://rokjitjung.exteen.com[ 12% (59 votes) ]
20 http://bankzst.exteen.com[ 3% (13 votes) ]
21 http://fiothiel.exteen.com[ 2% (8 votes) ]
22 http://laonn.exteen.com[ 4% (18 votes) ]
23 http://ayuzou.exteen.com[ 3% (14 votes) ]
24 http://atomdogger.exteen.com[ 9% (47 votes) ]
25 http://doggiestyle.exteen.com[ 5% (24 votes) ]
26 http://genzo.exteen.com[ 4% (24 votes) ]
27 http://khunkrabi.exteen.com[ 17% (95 votes) ]
28 http://rico.exteen.com[ 2% (9 votes) ]
29 http://guitartom.exteen.com[ 2% (11 votes) ]
30 http://yonoman.exteen.com[ 2% (11 votes) ]
31 http://zieon.exteen.com[ 3% (15 votes) ]
32 http://ryugu.exteen.com[ 3% (18 votes) ]
33 http://eeddy.exteen.com[ 6% (32 votes) ]
34 http://toodped.exteen.com[ 4% (20 votes) ]
35 http://nasea.exteen.com[ 3% (19 votes) ]
36 http://crazydreamz.exteen.com[ 4% (24 votes) ]
37 http://earltow.exteen.com[ 3% (18 votes) ]
38 http://krajiao.exteen.com[ 3% (15 votes) ]
39 http://shakri.exteen.com[ 8% (44 votes) ]
40 http://369carryall.exteen.com[ 2% (11 votes) ]
41 http://kafka.exteen.com[ 3% (19 votes) ]
42 http://peachjiko.exteen.com[ 2% (11 votes) ]
43 http://shadowofangel.exteen.com[ 3% (15 votes) ]
44 http://gdandme.exteen.com[ 4% (21 votes) ]
45 http://uriel.exteen.com[ 6% (35 votes) ]
46 http://tathinknhong.exteen.com[ 3% (19 votes) ]
47 http://satyros.exteen.com[ 3% (15 votes) ]
48 http://iyochang.exteen.com[ 3% (18 votes) ]
49 http://goldenfish.exteen.com[ 3% (14 votes) ]
50 http://bejo.exteen.com[ 4% (23 votes) ]
51 http://reveries.exteen.com[ 2% (11 votes) ]
52 http://piyato.exteen.com[ 19% (106 votes) ]
53 http://amnos-rua.exteen.com[ 5% (26 votes) ]
54 http://mercutery.exteen.com[ 2% (11 votes) ]
55 http://bso-taki.exteen.com[ 3% (18 votes) ]
56 http://capricorn-shouya.exteen.com[ 2% (11 votes) ]
57 http://vipzfanclub.exteen.com[ 4% (20 votes) ]
58 http://icecube.exteen.com[ 4% (21 votes) ]
59 http://cloudcrown.exteen.com[ 5% (26 votes) ]
60 http://davidzbaztard.exteen.com[ 2% (12 votes) ]
61 http://69chou.exteen.com[ 2% (11 votes) ]
62 http://livalrate.exteen.com[ 4% (22 votes) ]
63 http://rainy-day.exteen.com[ 6% (31 votes) ]
64 http://nana-pyo.exteen.com[ 5% (26 votes) ]
65 http://u-me.exteen.com[ 2% (12 votes) ]
66 http://clepsydra.exteen.com[ 5% (26 votes) ]
67 http://lanna-citizen.exteen.com[ 3% (14 votes) ]
68 http://pamu.exteen.com[ 3% (15 votes) ]
69 http://raccoon-hikki.exteen.com[ 4% (20 votes) ]
70 http://nachiko.exteen.com[ 6% (35 votes) ]
71 http://niimura-kyo.exteen.com[ 3% (17 votes) ]
72 http://talalan.exteen.com[ 5% (28 votes) ]
73 http://salemanbps.exteen.com[ 2% (9 votes) ]
74 http://calleigh.exteen.com[ 2% (13 votes) ]
75 http://moonshine.exteen.com[ 3% (18 votes) ]
76 http://bozomeaw.exteen.com[ 4% (11 votes) ]
77 http://kuwari.exteen.com[ 3% (10 votes) ]
78 http://dare.exteen.com[ 3% (10 votes) ]
79 http://akiakoake.exteen.com[ 3% (10 votes) ]
80 http://wind1411.exteen.com[ 4% (12 votes) ]
81 http://chenbin.exteen.com[ 3% (10 votes) ]
82 http://glorfindel.exteen.com[ 7% (22 votes) ]
83 http://vitcumlang2.exteen.com[ 3% (9 votes) ]
84 http://bear-killer.exteen.com[ 3% (9 votes) ]
85 http://noochokedee.exteen.com[ 3% (10 votes) ]
86 http://topxcite.exteen.com[ 5% (14 votes) ]
87 http://diazamicky.exteen.com[ 4% (12 votes) ]
88 http://bodinmon.exteen.com[ 3% (9 votes) ]
89 http://wisor116.exteen.com[ 6% (17 votes) ]
90 http://colorofthenight.exteen.com[ 3% (10 votes) ]
91 http://aoi-the-gazette.exteen.com[ 3% (9 votes) ]
92 http://lililolita.exteen.com[ 4% (12 votes) ]
93 http://nijjii.exteen.com[ 4% (13 votes) ]
94 http://unhub.exteen.com[ 10% (30 votes) ]
95 http://bat11.exteen.com[ 6% (17 votes) ]
96 http://tearoom.exteen.com[ 5% (16 votes) ]
97 http://puku.exteen.com[ 4% (12 votes) ]
98 http://nonokung.exteen.com[ 5% (15 votes) ]
100 http://joutenki.exteen.com[ 3% (10 votes) ]
101 http://silvermoon.exteen.com[ 7% (27 votes) ]
102 http://pannyhd.exteen.com[ 3% (11 votes) ]
103 http://train.exteen.com[ 4% (14 votes) ]
104 http://deuil-don.exteen.com[ 3% (13 votes) ]
105 http://kiyono.exteen.com[ 3% (13 votes) ]
106 http://catterria.exteen.com[ 2% (7 votes) ]
107 http://noomnoidiary.exteen.com[ 3% (12 votes) ]
108 http://sweetpuffzz.exteen.com[ 3% (11 votes) ]
109 http://tachibanakeita.exteen.com[ 4% (17 votes) ]
110 http://muispecial.exteen.com[ 2% (9 votes) ]
111 http://sanakujira.exteen.com[ 6% (25 votes) ]
112 http://filmboran.exteen.com[ 5% (18 votes) ]
113 http://hibird.exteen.com[ 5% (18 votes) ]
114 http://kanachan.exteen.com[ 6% (22 votes) ]
115 http://boboba555.exteen.com[ 7% (26 votes) ]
116 http://rome.exteen.com[ 3% (12 votes) ]
117 http://siamesemeow.exteen.com[ 4% (16 votes) ]
118 http://19rocks.exteen.com[ 3% (13 votes) ]
119 http://sesea.exteen.com[ 3% (13 votes) ]
120 http://fonamon.exteen.com[ 3% (10 votes) ]
121 http://aqui94.exteen.com[ 3% (12 votes) ]
122 http://wizard-yoh.exteen.com[ 4% (14 votes) ]
123 http://meimyaku.exteen.com[ 4% (14 votes) ]
124 http://reko-j.exteen.com[ 4% (17 votes) ]
125 http://nookiejang.exteen.com[ 5% (21 votes) ]
126 http://mailonoon.exteen.com[ 4% (14 votes) ]
127 http://strangefic.exteen.com[ 5% (16 votes) ]
128 http://akiaki.exteen.com[ 4% (13 votes) ]
129 http://p17127.exteen.com[ 3% (10 votes) ]
130 http://nannyna.exteen.com[ 3% (10 votes) ]
131 http://ceekay.exteen.com[ 6% (21 votes) ]
132 http://j-di.exteen.com[ 3% (10 votes) ]
133 http://idee.exteen.com[ 5% (17 votes) ]
134 http://sirain.exteen.com[ 2% (8 votes) ]
135 http://nando.exteen.com[ 5% (16 votes) ]
136 http://tan-pa-tan.exteen.com[ 3% (9 votes) ]
137 http://vzonay.exteen.com[ 4% (12 votes) ]
138 http://valentino.exteen.com[ 5% (15 votes) ]
139 http://baaameee.exteen.com[ 5% (15 votes) ]
140 http://dokkao.exteen.com[ 3% (9 votes) ]
141 http://bukkenbite.exteen.com[ 3% (10 votes) ]
142 http://mashiiro.exteen.com[ 5% (17 votes) ]
143 http://cstproject.exteen.com[ 4% (14 votes) ]
144 http://programlly.exteen.com[ 4% (14 votes) ]
145 http://noopau.exteen.com[ 5% (17 votes) ]
146 http://ouransenpai.exteen.com[ 3% (10 votes) ]
147 http://nishi-eldar.exteen.com[ 2% (8 votes) ]
148 http://gkung.exteen.com[ 6% (19 votes) ]
149 http://kwanrapee.exteen.com[ 2% (7 votes) ]
150 http://bunggie.exteen.com[ 7% (22 votes) ]
151 http://yukichi.exteen.com[ 4% (12 votes) ]
152 http://paradisecafe.exteen.com[ 3% (9 votes) ]
153 http://zexmo-e.exteen.com[ 9% (29 votes) ]
154 http://bananaleaf.exteen.com[ 6% (19 votes) ]
155 http://frodoslave.exteen.com[ 3% (11 votes) ]
156 http://nootapao.exteen.com[ 3% (10 votes) ]
157 http://sani-winds.exteen.com[ 5% (17 votes) ]
158 http://ktleedovers.exteen.com[ 5% (16 votes) ]
159 http://shiakii.exteen.com[ 3% (11 votes) ]
160 http://boongkethong.exteen.com[ 4% (13 votes) ]
161 http://kokorochan.exteen.com[ 4% (12 votes) ]
162 http://camius.exteen.com[ 2% (8 votes) ]
163 http://realistic-shopaholic.exteen.com[ 3% (9 votes) ]
164 http://meowkiku.exteen.com[ 4% (12 votes) ]
165 http://kororo.exteen.com[ 5% (16 votes) ]
166 http://larukenciel.exteen.com[ 4% (13 votes) ]
167 http://harven.exteen.com[ 6% (19 votes) ]
168 http://tasutaya.exteen.com[ 4% (13 votes) ]
169 http://ma-i.exteen.com[ 3% (11 votes) ]
170 http://natchannarak.exteen.com[ 2% (8 votes) ]
171 http://renme.exteen.com[ 4% (14 votes) ]
172 http://ancafeair.exteen.com[ 4% (12 votes) ]
173 http://kiss-me-here.exteen.com[ 2% (8 votes) ]
174 http://saiyasart.exteen.com[ 4% (12 votes) ]
175 http://nhephex.exteen.com[ 4% (14 votes) ]
176 http://shrtcake.exteen.com[ 4% (11 votes) ]
177 http://tangmokululu.exteen.com[ 4% (12 votes) ]
178 http://bxjapan.exteen.com[ 3% (10 votes) ]
179 http://lastlight-hope.exteen.com[ 2% (7 votes) ]
180 http://hgamespoil.exteen.com[ 4% (12 votes) ]
181 http://magenta.exteen.com[ 5% (15 votes) ]
182 http://lemokung.exteen.com[ 3% (10 votes) ]
183 http://parakizz.exteen.com[ 7% (20 votes) ]
184 http://faa333-zo3.exteen.com[ 3% (9 votes) ]
185 http://firstba.exteen.com[ 6% (16 votes) ]
186 http://namimori-thy.exteen.com...[ 3% (9 votes) ]
187 http://bigup-myhomies.exteen.c...[ 4% (12 votes) ]
188 http://ryooshi.exteen.com[ 4% (13 votes) ]
189 http://furenz.exteen.com[ 4% (12 votes) ]
190 http://cin-onionies.exteen.com[ 2% (7 votes) ]
191 http://sakurato.exteen.com[ 3% (8 votes) ]
192 http://kazuki.exteen.com[ 6% (16 votes) ]
193 http://tanuki.exteen.com[ 9% (25 votes) ]
194 http://ka-olin.exteen.com[ 3% (9 votes) ]
196 http://k2xiiah.exteen.com[ 4% (11 votes) ]
197 http://capt-stg.exteen.com[ 3% (10 votes) ]
198 http://aznouj.exteen.com[ 3% (9 votes) ]
199 http://nekeyz.exteen.com[ 6% (17 votes) ]
200 http://honey-blue.exteen.com[ 3% (9 votes) ]
201 http://nrki-me.exteen.com[ 3% (9 votes) ]
202 http://natsuyu.exteen.com[ 3% (10 votes) ]
203 http://zeedprogram.exteen.com[ 4% (12 votes) ]
204 http://mrlulla.exteen.com[ 4% (15 votes) ]
205 http://moo-haaraina.exteen.com[ 3% (10 votes) ]
206 http://mimirmook.exteen.com[ 3% (10 votes) ]
207 http://kuma.exteen.com[ 4% (15 votes) ]
208 http://ssswnb.exteen.com[ 6% (21 votes) ]
209 http://plan-front-side.exteen.com[ 3% (10 votes) ]
210 http://yoshiyuki.exteen.com[ 5% (16 votes) ]
211 http://oranjisama.exteen.com[ 12% (42 votes) ]
212 http://juntar.exteen.com[ 2% (7 votes) ]
213 http://aming.exteen.com[ 7% (25 votes) ]
214 http://mammoz.exteen.com[ 4% (13 votes) ]
215 http://miyago.exteen.com[ 4% (12 votes) ]
216 http://nudee-p.exteen.com[ 3% (9 votes) ]
217 http://stronger.exteen.com[ 2% (8 votes) ]
218 http://vivienvy.exteen.com[ 2% (7 votes) ]
219 http://00mouy00.exteen.com[ 3% (11 votes) ]
220 http://baszza.exteen.com[ 5% (18 votes) ]
221 http://wojiaoying.exteen.com[ 4% (15 votes) ]
222 http://herenoinoi.exteen.com[ 4% (13 votes) ]
223 http://evangelinezer0.exteen.com[ 4% (14 votes) ]
224 http://chor-chang.exteen.com[ 3% (11 votes) ]
225 http://sakanano6.exteen.com[ 2% (8 votes) ]
226 http://sitaaa.exteen.com[ 4% (13 votes) ]
227 http://sora-nako.exteen.com[ 11% (33 votes) ]
228 http://little-fin.exteen.com[ 5% (16 votes) ]
229 http://horo.exteen.com[ 4% (12 votes) ]
230 http://k-ori-iiris.exteen.com[ 3% (8 votes) ]
231 http://hikawasa.exteen.com[ 4% (13 votes) ]
232 http://ryo-13.exteen.com[ 4% (12 votes) ]
233 http://foochanja.exteen.com[ 6% (17 votes) ]
234 http://myamorist.exteen.com[ 3% (9 votes) ]
235 http://skyhome.exteen.com[ 3% (9 votes) ]
236 http://cgengine.exteen.com[ 4% (11 votes) ]
237 http://rasaras.exteen.com[ 3% (8 votes) ]
238 http://kurachiyo.exteen.com[ 3% (8 votes) ]
239 http://bluefake.exteen.com[ 3% (10 votes) ]
240 http://shunacho.exteen.com[ 6% (18 votes) ]
241 http://kisume.exteen.com[ 3% (8 votes) ]
242 http://yun-su-tvxq.exteen.com[ 2% (7 votes) ]
243 http://louk-peach.exteen.com[ 11% (34 votes) ]
244 http://initmate.exteen.com[ 3% (9 votes) ]
245 http://mikan.exteen.com[ 7% (20 votes) ]
246 http://ilovekeng.exteen.com[ 2% (7 votes) ]
247 http://azlaziona.exteen.com[ 5% (15 votes) ]

...

เพราะฉะนั้น.. ท่านที่ได้รับการโหวตมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่!!

 

อันดับ 1 : http://piyato.exteen.com(หมายเลขที่ 52)

 

 

 

"คำว่าแม่.."

 

คะแนนโหวต 106 เสียงครับ รับเหรียญทองไปนะครับ

 

 

  http://piyato.exteen.com

 

  ...................................................................................... 

 

อันดับ 2 : http://khunkrabi.exteen.com(หมายเลขที่ 27)

 

 

 

 

ปล่อยกู

 

คะแนนโหวต 95 เสียงครับ รับเหรียญเงินไปนะครับ

 

 

  http://khunkrabi.exteen.com

 

  ...................................................................................... 

 

อันดับ 3 : http://rokjitjung.exteen.com(หมายเลขที่ 19)

 

 

 

 

"ชื่อภาพ แมวมอง"

 

คะแนนโหวต 59 เสียงครับ รับเหรียญทองแดงไปนะครับ  

 

 

 http://rokjitjung.exteen.com

 

  ......................................................................................

 

เฮ้อ... เสร็จหมดแล้วทุกกิจกรรมนะครับ 

 

ยังไงท่านที่ไม่ได้ ก็ไม่ต้องเสียใจอะไรนะครับ ถือว่าเราได้มาสนุกร่วมกันนะครับ